Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: plans de pensions

  El cobrament de la prestació o l´exercici del dret de rescat només són possibles en cas que es produeixi qualsevol de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 •  

  Potencialment 
  menor rendiment

  Potencialment 
  major rendiment

 • CABK Destino 2026 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • CABK Destino 2030 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • CABK Destino 2040 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • CABK Destino 2050 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

L'objectiu a l'hora de planificar la jubilació és obtenir l'estalvi per mantenir el benestar i la qualitat de vida durant aquesta nova etapa.

Destí és una gamma que respon a la filosofia de productes amb data objectiu. Es tracta d'instruments no garantits orientats a la gestió de l'estalvi i que tenen en compte l'horitzó temporal de jubilació.

Una estratègia d'inversió intel·ligent

La Gamma Destí afavoreix les inversions en renda variable en el llarg termini, mentre que el pes dels actius de renda fixa adquireix més importància a mesura que ens acostem a la data de destí. Així, la distribució d'actius va canviant suaument a mesura que avança el temps i s'acosta la data de jubilació.

Sense esforç en la gestió

Fem fàcil el difícil. Posem al servei dels teus estalvis tot el coneixement i la tecnologia de CaixaBank, d'una forma única i senzilla.

Adaptada a tu

En funció de les teves necessitats, podràs triar l'opció que s'adapti millor al teu objectiu, d'entre totes les que componen la Gamma Destí.

La Gamma Destí té inicialment 4 dates objectiu per a la jubilació. Per a cadascuna d'aquestes es disposa de diferents alternatives com són plans de pensions i fons d'inversió, entre les quals es podrà triar tenint en compte aspectes tan rellevants com la liquiditat, la fiscalitat o la seva cartera actual.

Any previst de jubilació:

2026 2030 2040 2050
Plans de pensions CABK Destí 26 PP

Contracta'l

CABK Destí 30 PP

Contracta'l

CABK Destí 40 PP

Contracta'l

CABK Destí 50 PP

Contracta'l

Fons d’inversió CABK Destí 26 FI

Contracta'l

CABK Destí 30 FI

Contracta'l

CABK Destí 40 FI

Contracta'l

CABK Destí 50 FI

Contracta'l