Fons i Carteres

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CABK SI IMPACTO 30/60 RV, PP i CABK SI IMPACTO 5/30 RV, PP
Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CABK SI IMPACTO 30/60 RV, PP i CABK SI IMPACTO 5/30 RV, PP

El nivell de risc de cada pla està detallat en el document de dades fonamentals, consultable des de www.caixabank.es/particular/planespensiones/necesidadplanespensiones_ca.html 

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • 1Potencialment menys remuneració - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Potencialment més remuneració + Risc

  Gamma SI Solucions d'Impacte

  El poder transformador del sí

  Per què la Gamma SI?

  Descobreix el poder transformador del sí amb la nova Gamma SI solucions d'impacte de CaixaBank. Una solució de fons d'inversió i pla de pensions amb un impacte positiu i mesurable en les persones i el medi ambient, que contribueix a assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

  • Pels nostres valors d'origen

   Qualitat, confiança i compromís social.

  • Per la nostra actuació responsable
   a través d'un servei excel·lent, amb una conducta integra i les millors pràctiques de govern i de gestió.

  • Pel nostre model de Banca Socialment Responsable
   que contribueix als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.

  • Pel nostre compromís
   amb les persones, la societat, el planeta i l'impuls de les finances sostenibles.

  • Perquè des de CaixaBank
   liderem el treball del Consell Assessor Nacional
   per a la inversió de l'Impacte, SpainNAB* en els pròxims tres anys, amb l'objectiu d'assolir els 17 ODS de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
   .

  • Perquè CaixaBank Assets Management i VidaCaixa han estat reconegudes amb la màxima qualificació A+ pels UNPRI com a prova dels objectius assolits en inversió responsable.

  *SpinNAB és l'òrgan consultiu de caràcter independent i intersectorial que representa Espanya en el GSG.

  Diem SÍ a l'impacte amb la nova Gamma SI composta per fons mixtos i de renda fixa i pla de pensions mixt

  Sí a les finances sostenibles.

  Som fidels al nostre compromís d'evolucionar cap a una economia sostenible.

  • Importa on i per a què invertim. Decidir en quin món volem viure.
  • Impactem positivament en les persones, la societat i el planeta.
  • Mesurem l'impacte de les nostres inversions i carteres.
  • Al compromís. La inversió d'impacte de CaixaBank posa en pràctica els nostres valors fundacionals.
  • A la transformació. Acompanyem l'inversor d'impacte a canviar les regles de l'economia de mercat.
  • A l'exigència i la responsabilitat. Som un banc socialment responsable reconegut en sostenibilitat. 

  a una solució que reuneix les capacitats dels tres grans referents en sostenibilitat: CaixaBank Asset Management, VidaCaixa i BlackRock.

  CaixaBank i BlackRock s'han unit en un acord estratègic que impulsa la inversió d'impacte a través del llançament de la Gamma SI.

  BlackRock és una gestora d'inversions global present a Espanya des del 1994, la primera a escala mundial per volum d'actius i una de les més compromeses en els últims anys amb la inversió amb criteris sostenibles. El seu propòsit és ajudar al fet que cada vegada més persones experimentin el benestar financer.