No mostrar més aquest missatge
 • Credipesca AgroBank:

  • S'adapta perfectament a les necessitats d'ingressos-despeses d'una explotació pesquera; en permetre triar la data del primer pagament i periodicitats de pagaments trimestrals, semestrals o anuals.
  • Termini i garantia: fins a 8 anys amb garantia personal.
 • Finançament de la implantació del Servei de compra remota en subasta.

 • Passarel·la de Pagament a través de Línia Oberta de CaixaBank.
 • Credipesca AgroBank:

  • S'adapta perfectament a les necessitats d'ingressos-despeses d'una explotació pesquera; en permetre triar la data del primer pagament i periodicitats de pagaments trimestrals, semestrals o anuals.
  • La possibilitat de manca durant la vida del préstec permet al pescador o armador tenir certa tranquil·litat en anys en què els seus ingressos no siguin els esperats.
  • Termini i garantia: fins a 8 anys amb garantia personal.

 • Credipesca Veda AgroBank:

  • Dissenyat per cobrir les necessitats econòmiques durant els períodes de veda.
  • Termini màxim de 10 mesos amb opció de manca de durant els dos primers mesos (2+8).

 • Compte de Crèdit AgroBank :

  • Compte de crèdit que permetrà afrontar els consums intermedis (aparells, gel, sal, esquers, embalatges, envasos, despeses portuàries, recanvis, etc..).
  • Termini d'amortització de 12 mesos.

 • Targeta Visa Negocis

 • Targeta de Gasoil Bonificat