Firmi operacions a través de banca digital CaixaBankNow Mòbil

Si ha de fer una operació financera urgent, els seus apoderats la podran autoritzar des de qualsevol lloc i a qualsevol hora amb banca digital CaixaBankNow Mòbil. A més, si s’ho estima més, el servei Multifirma enviarà un SMS al mòbil dels firmants per avisar-los que tenen una operació pendent de firma.

Firmar operacions a través de banca digital CaixaBankNow Mòbil és tan fàcil com fer-ho per internet:

  • Accedeixi al portal mòbil de CaixaBank a través de www.CaixaBank.es o baixi’s l’accés directe.

  • Seleccioni l’opció "Banca digital CaixaBankNow".

  • Introdueixi l’identificador i el número secret personal (els mateixos que fa servir a internet).

  • Seleccioni l’opció "Multifirma" i firmi les operacions pendents.

Signi aquí

Pot trobar més informació sobre banca digital CaixaBankNow aquí.