Per a empreses i autònoms

Les empreses que transmetin les relacions nominals de treballadors (model TC2) pel Sistema RED poden fer el pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del rebut de liquidació de cotitzacions (TC1-Red) i del TC1/50, butlletí únic de règims especials.

CaixaBank et permet fer el pagament:

  • Per internet, a través de banca digital CaixaBankNow.

  • Als nostres caixers automàtics.

  • I, per descomptat, en qualsevol de les nostres oficines.

Els professionals autònoms també poden domiciliar les quotes de la Seguretat Social. Simplement ho han d’indicar en el moment de fer el pagament des de banca digital CaixaBankNow o des d’un terminal ServiCaixa.

Com es fa?

Per liquidar els rebuts de la Seguretat Social des de banca digital CaixaBankNow selecciona l’opció “Impostos, rebuts, matrícules i multes” de la pestanya “Tresoreria”, a banca digital CaixaBankNow Empreses, o de la pestanya “Serveis”, a banca digital CaixaBankNow per a particulars.

Què necessites?

Ser titular del servei banca digital CaixaBankNow i disposar de la Targeta banca digital CaixaBankNow vinculada per autoritzar l’operació.

NRI 17188-2018-5555