• És àgil.
  • És còmode.
  • És flexible.

El compte de crèdit és una forma de finançament1 que permet disposar lliurement de diners fins a un límit, en funció de les necessitats de cada moment.