Conegui els diversos tipus de descomptes per a la seva empresa

Avança l’import de les vendes

  • Per disposar anticipadament de l'import de les vendes que es fan a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials.

  • Admet tant lletres de canvis com pagarés, rebuts o certificacions.

  • És àgil, cómode y flexible.

Operació de crèdit a través de la qual s’avança l’import del crèdit no vençut instrumentat mitjançant efectes mercantils (lletres de canvi i d’altres) a canvi de la cessió o l’endós d’aquests efectes a un preu determinat.