Les línies de risc permeten formalitzar les diverses operacions de finançament del circulant que pugui necessitar l'empresa en el transcurs del temps, tant nacionals com internacionals, sota un únic contracte i un únic límit d'imports.

Aquest tipus d'operacions es pot fer a interès fix (si no es tracta de divises) o variable (en aquest cas, la referència és l'EURÍBOR/LIBOR). El termini de la pòlissa és indefinit i es torna a estudiar almenys un cop l'any.

Avantatges

 • Simplifiquen l'operativa i t'ofereixen una visió agrupada de l'operativa comercial de l'empresa.
 • Si algun dels productes als quals dona cobertura la línia no s'utilitza, no hi ha cap cost addicional.
 • A partir de la formalització, pots consultar en línia els límits de la línia i els contractes que en depenen.
 • En el calendari de venciments, també hi pots consultar els avisos i les liquidacions dels finançaments de comerç exterior, els crèdits documentaris i les remeses simples i documentàries.

Veure calendari de venciments

Operacions que s'hi poden incloure

Finançament.

 • Rebuts SEPA.
 • Prefinançament d'exportacions.
 • Postfinançament d'exportacions.
 • Finançament de pagaments de comerç exterior.

Comerç exterior.

 • Crèdits documentaris d'importació.
 • Crèdits documentaris interiors.

Avals.

 • Possibilitat d'emetre tota mena d'avals tècnics i comercials, motivats per l'activitat comercial de l'empresa.