Per a Promotors

 • Finançament per a la construcció i la rehabilitació d’habitatges.

 • Finançament de promocions acollides als diferents Plans d’habitatge de Protecció Oficial.

CaixaBank li ofereix el producte adequat per a cada fase de la promoció:

 • Finançament de la promoció durant el període de construcció mitjançant un préstec hipotecari.
 • Un compte corrent especial per percebre els ingressos dels seus compradors.
 • Línia d’avals per garantir les quantitats rebudes a compte dels seus compradors.
 • Li oferim assessorament financer i solucions integrals de cobraments i pagaments.
 • Li oferim línia de confirmació de pagaments per als seus proveïdors.
 • Li oferim solucions integrals en assegurances per cobrir totes les eventualitats de la seva promoció:
  • SegurConstruct: Assegurança a tot risc en la construcció. Assegura els danys que puguin patir els edificis d’habitatges durant el període de la construcció.
  • Assegurança Decennal: garanteix, durant 10 anys, els danys materials ocasionats per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin la resistència i estabilitat de l’edifici.
 • Li facilitem la venda amb condicions favorables als compradors.