Nova convocatòria d'ajudes per a l'Ocupació Jove

Actualment, la taxa d'atur juvenil a Espanya se situa en el 40,2 %, la més alta de la Unió Europea el 2020. Des de la Fundació ”la Caixa”, seguim treballant per contribuir a la reducció de la desocupació juvenil. Per això, llancem una nova convocatòria d'ajudes a la contractació amb el cofinançament del Fons Social Europeu.


A partir del 24 de febrer de 2021, totes les empreses1 que contractin persones joves d'entre 16 i 29 anys podran sol·licitar una ajuda directa de fins a 9.600 €.


Objectius de les ajudes:
  

Reduir la desocupació juvenil

Dinamitzar l'activitat empresarial

Contribuir al creixement econòmic


Creant oportunitats per a les persones joves, els proporcionem un futur

1. Podran accedir a les ajudes econòmiques totes les empreses que compleixin amb els requisits del programa.

Les ajudes són limitades i s'atorguen per estricte ordre de tramitació. El període per presentar sol·licituds d'ajuda és del 24 de febrer de 2021 al 15 de març de 2022. El període de subvencionabilitat de la despesa de les ajudes concedides és del 24 de febrer de 2021 al 30 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

El contracte haurà d'estar formalitzat en el model establert a l'efecte pel Servei Públic d'Ocupació i degudament comunicat a aquest. El període mínim de permanència dels contractes es computarà a partir de la seva data de formalització.

Compatibilitat i límits de les ajudes

Les ajudes establertes en les bases reguladores només són compatibles amb les bonificacions o les reduccions en les quotes a la Seguretat Social que puguin correspondre segons la legislació vigent i dins els límits d'aquesta normativa en relació amb l'acumulació i la compatibilitat d'ajudes.