Què és el servei d'Opinió de Crèdit?

És un servei que permet als nostres clients obtenir una opinió especialitzada emesa per Coface Ibérica, de l'import de crèdit comercial recomanat en les seves vendes fetes a empreses nacionals o estrangeres. 

Preu del servei

El preu varia en funció del país de l'empresa consultada: aquest servei el factura directament Coface Servicios España, S.L. al client, emetent el rebut corresponent.

Punts forts

  • Se t'informa durant 1 any de qualsevol variació del ràting del comprador.
  • Permet una millor gestió de la teva cartera de clients, facilitant-los una informació de valor en la presa de decisions de la teva política de vendes i de crèdit comercial.
  • Consultes i contractacions online sobre una base de dades de més de 50 milions d'empreses a escala mundial.
  • Opinió gestionada per experts: informacions i anàlisi fetes per més de 220 experts a 57 països.
  • Empresa líder mundial per xarxa i distribució internacional. 

La valoració feta per Coface sobre la capacitat creditícia d'una empresa està expressada en @, que indica l'import de crèdit màxim recomanat, des de 0 euros fins a la indicació de [email protected] que implica una possibilitat de crèdit de 100.000 €.

X

Fins a 0 €

NR

Pendent - L'empresa és estudiada per COFACE. Es facilitarà la resposta en el termini més breu possible.

R

Fins a 10.000 €

@

Fins a 20.000 €

@@

Fins a 50.000 €

@@@

Fins a 100.000 €

Accés

Pots accedir al servei d'opinió de crèdit a través de CaixaBankNow
o qualsevol de les oficines de CaixaBank.

Accedir-hi