Ets una peça clau del teu negoci

Una assegurança de vida per a tu i els teus socis. Ara amb més avantatges.

Preu mensual constant durant els 3 primers anys2

Volem que tinguis facilitats. Per això, pagaràs el mateix cada mes durant els 3 primers anys.

Capital a la teva disposició en situacions inesperades

Podràs sol·licitar el 50 % del capital assegurat en cas de càncer, infart i malalties greus3.

Incapacitat temporal

Disposa d'uns ingressos en cas d'incapacitat temporal4.

Garanteix la teva tranquil·litat i la de la teva família

 • Assegura't que en cas de mort la teva família rebi un capital i aconsegueix la tranquil·litat d'estar protegit en cas d'invalidesa en diferents graus i per diferents causes.
 • A més, t'ajuda a mantenir un nivell d'ingressos, ja que pots sol·licitar el pagament d'una part del capital previst per defunció en cas de malaltia greu3.
 • També estaràs protegit davant de situacions d'incapacitat temporal4 mitjançant el cobrament d'una indemnització diària en funció dels dies establerts en el barem (que té dies prefixats per a cada patologia coberta, amb un màxim de 365 dies).
 • MyBox Vida Negocis és una solució que t'ofereix un pack tancat amb les cobertures clau per protegir-te a tu, la teva família, el teu negoci i els teus socis.


Conèixer les cobertures clau amb les quals et pots protegir com a empresari és fonamental per al teu negoci.

Més informacióÉs una assegurança especialment dissenyada per a:

 • Autònoms i professionals liberals
 • Empresaris individuals
 • Empreses per donar cobertura als seus socis, familiars i altres persones vinculades al negoci (sense relació laboral)

La poden contractar tant persones físiques majors de 18 anys com persones jurídiques. L'assegurat ha de ser major de 18 anys i menor de 62 anys.

 • T'aporta la tranquil·litat de saber que, en cas de mort o invalidesa, es pot obtenir un capital que ajudarà a evitar riscos d'insolvència per fer front a deutes i afrontar altres despeses derivades de la nova situació.
 • Inclou una cobertura que, en cas de càncer, infart de miocardi o altres malalties greus3, et permet sol·licitar el 50 % del capital assegurat previst en cas de mort.
 • Permet comptar amb uns ingressos per fer front a les despeses del dia a dia en cas d'incapacitat temporal4.
 • ⦁ Et facilita el pagament de la prima, atès que el pots adaptar al teu flux d'ingressos mensuals.

MyBox Vida Negocis és un producte que et permet complementar la garantia de mort amb altres cobertures vitals per poder disposar d'un capital en les circumstàncies següents:

Defunció

sí

Invalidesa absoluta i permanent

sí

Es pot sol·licitar el 50 % del capital en cas de càncer, infart i , infarto i malalties greus3

sí

Incapacitat temporal4 sí
En cas d'accident, doble capital per mort, invalidesa absoluta i permanent6

sí