Assegurança Accidents Negocis

Protecció per a vostè i els seus familiars

Objectiu de l’assegurança

Contracti l’assegurança d’accidents Assegurança Accidents Negocis i protegeixi’s a vostè mateix i els seus familiars davant d’un accident que pugui derivar en defunció, incapacitat absoluta i permanent o incapacitat temporal de l’autònom.

El Assegurança Accidents Negocis és un producte flexible que li ofereix un conjunt de cobertures perquè contracti la pòlissa que s’ajusti millor a les seves necessitats.

A qui s’adreça

 • Empresaris individuals.

 • Professionals liberals.

Cobertures

Cobertura principal:

 • Mort per accident.

Opcionalment també hi ha cobertures complementàries que es poden contractar, com ara:

 • Capital per incapacitat absoluta i permanent per accident.
 • Capital per gran invalidesa per accident.
 • Capital per incapacitat parcial i permanent per accident.
 • Indemnització diària en cas d’incapacitat temporal per accident.
 • Capital addicional per defunció per accident de circulació.
 • Capital addicional per incapacitat absoluta i permanent per accident de circulació.
 • Capital addicional per gran invalidesa per accident de circulació.

Avantatges que li ofereix la contractació del producte

 • Àmplies cobertures i preus amb descomptes importants en funció del nombre d’assegurats.

Fiscalitat

Les prestacions d’invalidesa tributaran com rendiments del capital mobiliari (el perceptor és el mateix assegurat).

Les prestacions per defunció tributen al Impost de successions i donacions (cas habitual en que el beneficiari es una persona física).