El càrrec domiciliat bàsic o CORE és un instrument de pagament que permet fer els cobraments de manera electrònica i automatitzada entre persones jurídiques i/o particulars a través d’un càrrec al compte del pagador.

Per poder emetre càrrecs bàsics o CORE, necessites una ordre de domiciliació o mandat vigent en el moment d’emetre el rebut. 

El creditor ha de custodiar el mandat signat pel deutor durant un mínim de 14 mesos després d’emetre l’últim rebut.