IBAN (International Bank Account Number)

Aquest estàndard europeu proporciona un identificador únic de comptes. L’IBAN (International Bank Account Number) identifica un compte emès per qualsevol institució financera, amb l’objectiu de facilitar el procés d’automatització de transaccions.

L’IBAN és fonamental perquè la transacció es faci de manera ràpida i segura.

 • Què és l’IBAN?

  És una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera. És a dir, cada compte té un únic IBAN i, a través d’aquest codi, s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el compte.

 • Com es calcula l'IBAN?

   


  Introdueixi el número del compte corrent (format CCC):

  IBAN (suport electrònic):

  IBAN (suport paper):