Per a les despeses d'alimentació dels seus treballadors

Substitueixi els tiquets per aquesta còmoda targeta

Visa Business Restaurant, gestioni les dietes dels seus empleats
  • Per fer servir en cafeteries i restaurants que acceptin el pagament amb targeta Visa.
  • Permet limitar-la amb import màxim al dia o mensual.
  • Elimina els costos d'administració i gestió de vals, tiquets, etc.

La Targeta Visa Business Restaurant de crèdit és d’ús exclusiu per al pagament diari de les despeses d’alimentació dels seus empleats.

Targeta Visa Business Restaurant
Forma de pagament

Crèdit mensual

Límits d'ús

Només es pot utilitzar en cafeteries i restaurants que acceptin targetes Visa.

S’hi poden establir límits operatius:

  • Import màxim per dia.

  • Nombre d'operacions per mes.

  • Import màxim d'operacions mensuals de la targeta.

Avantatges fiscals

La Targeta Visa Businness Restaurant permet beneficiar-se de les exempcions fiscals previstes per la llei sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Ús exclusiu en establiments d'hostaleria.

  • Despesa màxima de 9 € per empleat i dia laborable.

Quota

33 €

Recordi que pot demanar la targeta a la seva oficina més propera.

Cercador d’oficines

La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments.

Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments 1 EFC, SAU, amb NIF A58513318, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.

NRI: 15666-2017-5555