Gaudeixi d'una infinitat d'avantatges

Exclusiva per a empreses

  • Bonificació del 2% en carburants en estacions de Servei Repsol, Campsa i Petronor*.
  • Assegurança d'accident en viatges de 750.000 € i assegurança d'assistència en viatges.
  • Amb la seguretat de CaixaBankProtect®.

GESTIONI LA SEVA EMPRESA DE MANERA SEGURA

La targeta de crèdit adreçada exclusivament a empreses.

Amb la targeta de crèdit Visa Oro Business Solred podrà gestionar les compres de la seva empresa de manera segura en tots els comerços que acceptin Visa. A més, totes aquestes operacions quedaran reflectides en una factura detallada mensual amb import, IVA i detall del consum. També podrà disposar d'aquesta factura a través de Línia Oberta.

Dades d’interèsOro Business Solred

Bonificació en benzineres

2% de bonificació en carburants a les Estacions de Servei Repsol, Campsa i Petronor

Assegurança d’accidents

Assegurança de fins a 750.000 €

Assistència en viatge

Quota anual

80 €

CaixaBankProtect®

Reposició de targeta d’emergència a l’estranger

Assegurança lleialtat treballadors

Personalitzable

Recordi que pot demanar la targeta a la seva oficina més propera.

Cercador d’oficines

La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de Caixabank Payments. 

Targeta emesa per CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L., amb NIF B65866105, entitat de diners electrònics espanyola constituïda a Barcelona, amb data 7 de setembre de 2012, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702 i en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36639, foli 1, full M-657263, inscripció 1a. El domicili de la seva administració central es troba establert a Madrid, al carrer de Caleruega, número 102.


El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Electronic Money, EDE és el seu dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

NRI: 15666-2017-5555