Recepció de fitxers

Amb aquesta opció pots consultar les teves peticions de fitxers de moviments, com els d’extractes de tresoreria, o els fitxers de resposta de les seves trameses, com ara les devolucions de càrrecs domiciliats.

Les opcions de l’apartat "Recepció de fitxers" són les següents:

  • Procés de recepció: per baixar els fitxers.

  • Històric de fitxers enviats: per signar i autoritzar l’operació de tramesa.

  • Peticions d’extracte de tresoreria: per poder consultar els fitxers enviats, modificar-los o anul·lar-los.

  • Petició d’extracte de comerços.

  • Petició d’extracte de targetes.

Com s’hi opera?

A l’opció "Recepció de fitxers", seleccioni "Procés de recepció":

Recepció de fitxers

Amb aquest llistat pot seguir l’estat de la transferència de fitxers en línia i els pot baixar i consultar-los.

A més, al peu de la llista disposa d’un seguit de filtres per ajudar-lo en la gestió.

Descàrrega de fitxers

Amb l’opció "Descarregar el fitxer" pot disposar del fitxer a l’ordinador. 

Perquè la baixada sigui possible, el fitxer s’ha de trobar en algun dels estats següents: preparat, rebut o rebut incomplet.

Petició de duplicats

A l’opció "Recepció de fitxers", seleccioni "Històric de fitxers de recepció":

Històric de fitxers de recepció

Els fitxers baixats es troben disponibles durant tres mesos per demanar-ne un duplicat.