Destacats

MyBox

Cotxe i moto

Llar

Vida

Mèdic i dental

Estalvi

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Caixafutur – PIES, Compte Caixafutur – AIELT

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Decessos i complementaris