• Accedeixi a la seva banca digital CaixaBankNow.
  • Seleccioni l’apartat "Saldo i moviments", que forma part de la pestanya de Comptes.

Una vegada accedeixi a aquest apartat, es mostraran els següents blocs de dades o opcions:

  • Un primer bloc on podràs seleccionar el compte que vulguis consultar i del qual es mostraran: saldo disponible, saldo retingut (si n'hi hagués), saldo actual (saldo disponible + saldo retingut). I a més, podràs consultar els titulars del compte seleccionat (enllaç 'Titulars') i buscar moviments entre les dates que especifiquis (enllaç 'Cercar moviments').

Pantalla saldo de linia oberta

Per defecte es mostren les dades del compte que tingui definit com a principal. En cas de tenir un únic compte es mostraran directament les dades d'aquest sense haver de seleccionar res.

  • Un segon bloc en el qual es mostrarà un llistat dels últims 20 moviments que s'hagin produït en el compte seleccionat.
  • Un tercer bloc amb dues opcions de consulta:

    • Saldo detallat: aquesta consulta li ofereix un desglossament del saldo dels seus comptes.

    • Retencions de saldo: li permet conèixer l'import retingut, el motiu i la data fi de la retenció.

Consultar saldo i moviments