Multiplica x 5 el teu poder d’inversió

Compra aportant només el 20 % de l’import de l’operació

  • Opera en valors de l’IBEX 35.
  • Per cada euro que hi poses, et deixem 4 € més per a la teva inversió.
  • Compra i venda intradia en el mateix valor des de 7 €1 les dues operacions si contractes qualsevol pack de serveis de mercat nacional.

OPERATIVA INTRADIA

Amb el servei d’operativa a crèdit intradia podràs multiplicar x 5 la teva capacitat de compra d’accions de les empreses que formen part de l’índex IBEX 35.

Per fer aquestes operacions no cal que tinguis al teu compte el total d’efectiu de l’operació. Podràs fer-les disposant només del 20% de l’import de la compra o venda.

1. Fins a 6.000€. A partir de 6.000 €, la comissió serà de 0,15% sobre l'efectiu. A aquestes tarifes han d'afegir-se els aranzels (drets de contractació i liquidació) segons les tarifes oficials de cada mercat.

NRI: 17135-2018-5555