Opera en Renda Fixa Pública i Privada

  • Des de 3,5 €1 per operació.
  • Tan fàcil com operar en borsa.
  • Renda fixa privada de mercat nacional a través d’AIAF.

Gaudeix de tots els avantatges d’operar en renda fixa amb SEND

La Plataforma Electrònica destinada a la negociació de Renda Fixa per a minoristes (SEND –Sistema Electrònic de Negociació de Deute) et permetrà operar en deute privada i deute pública, de la mateixa forma que l'operativa en Borsa i directament des d'internet.

En aquest mercat hi trobaràs: bons i obligacions públics i privats, cèdules, pagarés i lletres del tresor.

Atorga uns preus amb menys forquilla i ofereix informació de l’oferta i la demanda. Per tant, en el moment d’introduir l’ordre ja sabrem els preus orientatius.

En aquest mercat es pot operar des de les 9:00 hores fins a les 16:30 hores i les ordres s’executen al moment, sempre que hi hagi liquiditat per fer-ho.

1.0,35% sobre efectivo de la operación (mínimo 3,5 €). Puedes consultar más tarifas de mercado nacional aquí.

A estas tarifas hay que añadir los aranceles (derechos de contratación y liquidación) según las tarifas oficiales de cada momento.

NRI: 17135-2018-5555