Les tarifes corresponents als mercats internacionals s'agrupen segons el mercat:

Grup 1
: Principals borses europees (Amsterdam, Londres, Paris, Brussel•les, Lisboa, Frankfurt, Milan, Zurich, Londres i Dublin).

Grup 2
: Principals borses americanes.

Grup 3
: Resta de borses europees (Viena, Helsinki, Estocolm, Copenhaguen i Oslo).

Grup 4
: Altres borses (Tòquio, Osaka, Hong-Kong, Toronto i Sidney).

Aquestes tarifes no inclouen taxes, impostos locals ni cànons de mercats.

Les tarifes per a la resta de mercats es carregaran segons les despeses. Tant per a operacions nacionals com internacionals, les ordres s’executaran el mateix dia sempre que la liquiditat del mercat ho permeti. Segons la pràctica habitual del mercat, en cas que l’execució de l’ordre es produeixi en més d’un tram i en diferents dies es cobrarà una comissió per cada dia d’execució.

Tarifes per a operacions per internet i dispositius mòbils.

NRI: 17135-2018-5555