Ara, podràs pagar amb tota la comoditat i beneficiar-te de tots els avantatges de CaixaBank Sèniors: la targeta és gratuïta1, disposaràs d'un 40% de descompte a Renfe.

Condicions

1) Targeta amb quota anual gratuïta per tenir la pensió domiciliada i fer-hi compres per un valor mínim de 300 € l'any.


CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776.

CaixaBank, SA, amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València, amb NIF A08663619, entitat agent de l'emissora de la targeta, GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L., amb NIF B65866105, i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 6702.

La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.


CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681