MicroBank ofereix microcrèdits de fins a 25.000 € per a titulars de més de 60 anys que formen part de CaixaBank Sèniors, amb rendes anuals netes inferiors a 17.200 € i que tenen la finalitat d’adquirir béns i serveis que contribueixin a millorar la salut i el benestar:

  • Finançament d’aparells d’assistència i ajudes tècniques: cadires de rodes, pròtesis, audiòfons, vehicles adaptats, tecnologies auxiliars i mobiliari adaptat, entre altres.
  • Adaptació i reformes als habitatges: escales motoritzades, substitució de la banyera per un plat de dutxa, eliminació de l’escala...
  • Adquisició de serveis de salut i benestar: operacions de cataractes, tractaments dentals..

Més informació i sol·licitud de crèdits, en qualsevol oficina de CaixaBank.
Condicions

1) Interès fix: amb la tranquil·litat i Seguretat de pagar sempre la mateixa quota.

2) Amortitzacions anticipades: pots realitzar aportacions extraordinàries, reduint així el termini d'amortització o la quota mensual.

3) Comissions: sense comissions.

4) Termini: fins a 6 anys amb opció a 6 mesos de carència inclosos.

5) Garanties: personal o avaladors. Cal domiciliar el microcrèdit en un dipòsit de MicroBank.

6) Oferta vigent fins al 31/12/2022.

 

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 20272-2021-05555