Ajornament de l'entrada en vigor de les condicions de “Dia a dia”

Si el mes de febrer passat vas rebre un comunicat amb les noves condicions per als teus contractes de compte corrent (denominades “Dia a dia”), en referència al nou sistema de preus de comptes corrents de l'entitat, o bé vas obrir amb posterioritat a 3 de febrer un compte del qual el contracte incloïa aquestes condicions , amb l’entrada en vigor de les quals era el mes d'abril, cal que sàpigues que:

En tractar-se d'una proposta comercial nova, és força probable que tinguessis la necessitat de consultar dubtes amb el teu gestor comercial en el moment en què n'estava prevista l'entrada en vigor (l'1 d'abril), tant per a fer determinades accions relacionades amb aquesta proposta comercial com per a exercir els teus drets de manera presencial a la teva oficina habitual, tal com se t'indicava en el mateix comunicat.

La situació actual generada per la COVID-19 (coronavirus) i les restriccions a la mobilitat imposades per l'estat d'alarma decretat pel Govern (Reial decret 8/2020) aconsellen limitar els desplaçaments fins a les nostres oficines sempre que sigui possible, fet que podria afectar la teva llibertat d'acció i perjudicar els teus interessos.

Davant d'aquesta situació, i per tal d'evitar-te incomoditats, hem considerat oportú ajornar l'entrada en vigor de la modificació fins el dia 1 d'octubre.

Per tant, fins al mes d'octubre, que és la data prevista per a l'entrada en vigor del “Dia a dia”, continuarem aplicant als teus comptes les condicions que poguessis tenir vigents fins ara.