Quan algú et demana que li avalis un préstec acostuma a ser perquè el banc considera que necessita més garanties per aprovar la sol·licitud.

Un aval, segons la definició del Banc d’Espanya, és un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d’obligacions, i assumeix l’obligació de pagar un deute d’una altra persona si aquesta última no ho fa.

Assabenta’t en aquest article de quines són les teves responsabilitats i com afecta la teva capacitat creditícia.


Si l’avalat no paga, pagues tu

Avalar vol dir que assumirem el pagament d’un deute si la persona que avalem no ho pot fer. Això és el més important que has de saber: si avales un préstec, assumeixes el compromís de pagar el deute en cas que l’avalat no pugui o no vulgui fer-ho.

És força habitual l’expressió avalador de nòmina. Ve del fet que el banc sol demanar les últimes nòmines de la persona que avalarà l’operació, però en cap cas no vol dir que l’avalador o fiador ho sigui només amb la nòmina; és a dir, no existeix “l’avalador de nòmina”, atès que l’avalador respon amb tot el patrimoni present i futur, sense cap limitació.

Tens les mateixes obligacions de pagament que el titular del préstec

Els avals en préstecs acostumen a ser solidaris, i això vol dir que l’avalador assumeix les mateixes obligacions que el titular del préstec en cas que incorri en impagament. De fet, ser solidari en un aval vol dir que no li podem exigir al banc que abans de reclamar-nos a nosaltres reclami al titular del deute.


Si avales un préstec, t’inclouran a la CIRBE

L’avalador passa a aparèixer a la CIRBE (Central de Riscos del Banc d’Espanya), que és la base de dades en què es registren les operacions creditícies. Aparèixer-hi pot reduir la nostra capacitat d’obtenir crèdit, perquè l’entitat que estudiï la nostra sol·licitud ho tindrà en compte a l’hora d’analitzar la concessió d’un préstec.


Si tu tampoc no pots pagar, entraràs als llistats de morositat i pots arribar a ser embargat

En cas d’impagament del titular del préstec, si l’avalador tampoc no pot pagar, també se l’inclou en el llistat de morosos (RAI, ASNEF).

A més, si l’impagament es perllonga en el temps, l’avalador pot arribar a ser embargat.


L’aval pot ser parcial

L’aval pot ser parcial; és a dir, el banc pot acceptar que s’avali, per exemple, el que sobrepassi del 80 % del valor de taxació. Posem un supòsit: el meu germà es compra un pis de 100.000 € i li concedeixen una hipoteca del mateix import a canvi que jo l’avali parcialment. En aquest cas, aquest aval és de 20.000 € (és a dir, el 20 % dels 100.000 €); en el moment en què el titular del préstec degui menys del 80 %, desapareixerà l’avalador.


Si pagues una part del deute, tens dret a reclamar-la a l’avalat

En cas que acabem avalant i pagant part del deute per impagament del titular, tenim dret a reclamar a l’avalat que ens torni la suma aportada.


L’aval s’hereta

Si passa una desgràcia i l’avalador mor, l’aval no desapareix: s’hereta. Tingues en compte que prendre la decisió d’avalar algú no t’afecta només a tu, també pot arribar a afectar els teus hereus.


I recorda-ho…

Si decideixes ser avalador d’un préstec, és important conèixer la solvència econòmica, en ingressos i patrimoni, de la persona que avalaràs i saber si sempre ha pogut pagar els deutes. En resum: si penses avalar algú, planteja’t les mateixes qüestions que et faries si fossis tu qui demanés el préstec.


Contingut avalat per l'Institut d'Estudis Financers amb els criteris de transparència, qualitat, independència i neutralitat.

IEF

Altres temes

Pablo López: Perdre la por

Pablo López

Perdre la por

Xavier Puig: Parlar de diners

Xavier Puig

Parlar de diners

Teresa Perales: Atrevir-se amb tot

Teresa Perales 

Atrevir-se amb tot

Xavier Puig: Com operar a internet de manera segura

Xavier Puig

Com operar a internet de manera segura

Pas a pas, cap a un somni

Antonio Banderas

Pas a pas, cap a un somni

Com pots planificar l’estalvi

Xavier Puig

Com pots planificar l’estalvi

Ferran Adrià: Avançar-se al futur

Ferran Adrià

Avançar-se al futur

Xavier Puig: Per què hauries de planificar la jubilació

Xavier Puig

Per què hauries de planificar la jubilació

Marc Gasol: Construir un projecte  que perduri

Marc Gasol

Construir un projecte que perduri

Xavier Puig: Què cal saber abans d’invertir

Xavier Puig

Què cal saber abans d’invertir

Samantha Vallejo-Nágera - Confiar en un mateix

Samantha Vallejo-Nágera

Confiar en un mateix

Claus per a emprendre un negoci

Xavier Puig

Claus per a emprendre un negoci