Fins a un 50% de descompte sobre la tarifa general en la compra de bitllets d’anada i tornada a les Balears per a passatgers i en rutes operades en exclusiva per Trasmediterránea. Per als vehicles, també s’aplica un 30% de descompte en la tarifa general d’anada i tornada a les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Per beneficiar-se de la promoció, cal reservar els bitllets per un d’aquests canals: 93 246 39 80, www.tagtravelling.com/ferries o a Trasmediterránea (a les oficines del port o al 902 45 46 45), indicant la pertinença al col·lectiu.
En el moment de la recollida del bitllet a la taquilla, caldrà presentar el cupó, el DNI i la targeta comercialitzada per CaixaBank.

Condicions

1) La promoció del 50% es pot aplicar a un màxim de dos bitllet d’anada i tornada per titular.

2) En cas que s’hagin consumit els dos bitllets per titular, s’hi aplica un 30% de descompte.

3) S’aplica un 50% de descompte als vaixells diürns.

4) En el moment de la recollida del bitllet a la taquilla, caldrà presentar el cupó, el DNI i la targeta financera comercialitzada per CaixaBank.

5) Aquests promocions no es poden acumular entre si i no permeten anul·lacions, només un sol canvi de data.

6) Subjecte a la disponibilitat de places.

7) Oferta acumulable a les bonificacions de resident i família nombrosa.

8) Descompte no aplicable a les taxes portuàries ni a les despeses d’emissió ni sobre cabina preferent.

9) És imprescindible que hi viatgi el titular del programa Family Sènior.

10) No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o malmesos i no es poden bescanviar pel seu valor econòmic.

11) Consulta les condicions generals de les promocions a www.tagtravelling.com/CaixaBank.

12) Promoció vàlida fins al 31/12/2019.

 

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681