Moratòria legal i sectorial d'hipoteca i crèdit al consum

Ens afegim a les mesures excepcionals impulsades per combatre el coronavirus

Davant la situació d'emergència sanitària global causada per la COVID-19, el Govern va publicar, el 17 de març de 2020 i el 31 de març de 2020, dues normatives (Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19) que possibiliten que ens demanis la moratòria legal de la teva hipoteca o de préstecs i crèdits al consum. Això implica que si estàs pagant un préstec / crèdit hipotecari o préstec / crèdit personal i reuneixes les condicions necessàries que t'expliquem més endavant, que acrediten que et trobes en una situació de vulnerabilitat econòmica tal i com es defineix en les referides normes, pots acollir-te a la moratòria que permet ajornar la quota tres mesos (termini que pot prorrogar el Consell de Ministres). És a dir, que aquesta quota no se't cobrarà durant el temps que duri l'ajornament. Es modificarà el termini de l'operació per a la qual sol·licitis la moratòria, i s'allargarà en els mateixos mesos en què s'apliqui la moratòria legal.

Si compleixes els requisits per acollir-te a la moratòria legal i no ets deutor de més de dos rebuts del préstec o crèdit hipotecari o no hipotecari d'abans de la declaració de l'estat d'alarma, en acabar el termini de la moratòria legal, t'aplicarem, de manera complementària a la moratòria legal, llevat que ens indiquis el contrari, la moratòria sectorial per al que resti fins a arribar als 12 mesos en contractes hipotecaris, o 6 mesos en no hipotecaris.

De la mateixa manera que passa amb la moratòria legal, amb la moratòria sectorial es modifica el termini de l'operació per a la qual sol·licites la moratòria, que s'allarga en els mateixos mesos en què s'apliqui la moratòria sectorial.

Finançament 100% en línia

A CaixaBank et donem suport per al que necessitis. Amb els nostres préstecs, troba finançament a la teva mesura, triant la quota i el termini que millor s'adaptin a tu, depenent de l'import sol·licitat. Podràs fer-ho des del teu mòbil o ordinador3.

 

Calcula la teva quota

Treu diners a dèbit en caixers d'altres entitats sense cap cost