1. Servei financer ofert per CaixaBank Consumer Finance E.F.C., S.A.U. i subjecte a la seva aprovació.

CaixaBank, S. a., entitat agent de les emissores de les targetes CaixaBank Payments I.F.C., I.P, S.A.O., amb NIF A58513318, i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8788

NRI: 17319-2019-5555