15% de descompte sobre la millor tarifa disponible en Hotelius Club.

La plataforma de reserves d’hotel, amb més de 40.000 possibilitats, per reservar allotjament entre les millors cadenes de tot el món, garantint els preus més competitius.

Condicions

1) No acumulable a altres ofertes, descomptes ni promocions.

2) Els descomptes, els regals i els avantatges no es poden bescanviar pel seu valor econòmic i se’n prohibeix la venda.

3) Per a qualsevol informació addicional, contactar al 915 677 851.

4) Oferta vàlida fins al 30/04/2020.

 

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681