Fins a un 50% de descompte sobre la tarifa general en bitllets d’anada i tornada a les Balears per a passatgers i un 30% de descompte en la tarifa general per als vehicles d’anada i tornada a les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla en rutes operades en exclusiva per Trasmediterránea.

Per beneficiar-se de la promoció, cal reservar els bitllets per un d’aquests canals:
932 463 980, www.tagtravelling.com/ferries o a Trasmediterránea (a les oficines del port o al 902 45 46 45), indicant la pertinença al col·lectiu.

En el moment de la recollida del bitllet a la taquilla, caldrà presentar el cupó, el DNI i la targeta comercialitzada per CaixaBank.

Condicions

1) La promoció del 50% s’aplica a un màxim de dos bitllets d’anada i tornada per titular.

2) S’aplica un 20% de descompte en cas que s’hagin consumit els 2 bitllets per titular i també per a aquestes dates: Setmana Santa (del 03 al 13/04/2020) i estiu (del 10/07/2020 al 13/09/2020).

3) No s’aplica cap descompte de la Península a Menorca els dies 19 al 21/06/2020; del 24 al 26/07/2020; del 30/07/2020 al 02/08/2020, i el dia 07/08/2020, ni als viatges de Menorca a la Península del 25 al 31/07/2020 ni els dies 16, 23, 28, 29, 30 i 31/08/2020 ni el dia 06/09/2020.

4) En el moment de la recollida del bitllet a la taquilla, caldrà presentar el cupó, el DNI i la targeta comercialitzada per CaixaBank.

5) Aquestes promocions no són acumulables entre si i no permeten anul·lacions, només un únic canvi de data.

6) Subjecte a disponibilitat de places.

7) Oferta acumulable a les bonificacions de resident i família nombrosa.

8) Descompte no aplicable a les taxes portuàries ni a les despeses d’emissió ni sobre cabina preferent.

9) És imprescindible que viatgi el titular del programa Family.

10) No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o malmesos i no es poden bescanviar pel seu valor econòmic.

11) Consulta les condicions generals de les promocions a www.tagtravelling.com/CaixaBank.

12) Promoció vàlida fins al 31/12/2020.

 

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681