Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Comptes corrents

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Benvingut a Family. Fer les coses en família té molts avantatges, perquè junts i units, tot resulta infinitament més fàcil. I en CaixaBank, encara més. Perquè treballem per aportar solucions que busquin el vostre estalvi i comoditat, a través de solucions inspirades en el vostre dia a dia. I és que hi ha coses que solament pensem, sentim i fem quan estem en família.

SEMPRE A PROP

Podràs gaudir d'eines per al teu dia a dia que t'ajudarà a controlar la teva economia familiar.

Vols formar part de Family?

Per començar a gaudir de tots aquests avantatges, només necessites:

  • Domiciliar els teus ingressos en CaixaBank.
  • Domiciliar el pagament dels teus rebuts o realitzar un mínim de 3 compres al trimestre amb la teva targeta.

Coneix tots els detalls de formar part de Family