No disposes de la imatge del teu document d’identitat?Sol·licitud a través de tablet:

La majoria de models de tablet permeten fer la captura de la imatge al seleccionar l’opció “Examinar” del formulari.Sol·licitud a través d’ordinador de sobretaula o portàtil

Amb el botó “Examinar” podràs seleccionar una imatge que tinguis desada a l’ordinador. Pots generar la imatge del teu documentat d’identitat a través d’algun mitjà extern com una càmera de fotos, smartphone o escàner, i desar-la a l’ordinador per completar aquest formulari de sol·licitud. Alguns ordinadors disposen de càmeres tipus webcam o similars amb les quals també podries fer la captura del teu document d’identitat.