Documentació precontractual d'hipoteques

Habitatge habitual

  • Finalitat del finançament: adquisició d'habitatge habitual, rehabilitació primera residència i plaça de pàrquing.
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari – Interès variable (PDF en castellà)

Segona residència o constructor primera residència

  • Finalitat del finançament: adquisició/rehabilitació segona residència i pàrquing o constructor uso propi primera residència
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari – Interès variable (PDF en castellà)

Inversió

  • Finalitat del finançament: inversió particulars, constructor uso propi segona residència o adquisició/rehabilitació despatxos/locals comercials.
  • Fitxa d'informació precontractual (FIPRE):

Préstec Hipotecari – Interès fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari – Interès variable (PDF en castellà)

Documents exclusius per Comunitat

  • Documents precontractuals exclusius per a la Comunitat Autònoma d'Andalusia:

Índex de documentació de lliurament preceptiu (IDEP) (PDF en castellà)

  • Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC):

Préstec Hipotecari – Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari – Interès Variable (PDF en castellà)

Condicions generals de contractació d’hipoteques:

  • Condicions generals de contractació d’hipoteques:

Préstec hipotecari una sola finca interès fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Diverses Finques. Quota Constant. Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Diverses Finques. Quota Constant. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Una Finca Acabada. Quota Constant. Interès Variable (PDF en castellà)

No Hipotecari Tipus Fix (PDF en castellà)

No Hipotecari Refinançament CBP Variable (PDF en castellà)

No Hipotecari Refinançament CBP Fix (PDF en castellà)

Finca Interès fix (PDF en castellà)

Diverses finques Interès fix (PDF en castellà)

Diverses finques Interès Variable (PDF en castellà)

Una finca Interès Variable (PDF en castellà)

Construcció-Ús Propi-Curs de lliuraments Tipus Variable (PDF en castellà)

Compra i reforma Tipus Fix (PDF en castellà)

Agroinversió (PDF en castellà)

Compra i Reforma-2 Disposicions (PDF en castellà)

Conveni BEI-Pimes  (PDF en castellà)

Conveni BEI-Agrícola (PDF en castellà)

Conveni BEI-Agrícola (PDF en castellà)

ICF Amb Finançament (PDF en castellà)

Conveni ICF JOVENES AGRICULTORS EXPLOTAGRÀRIES CATALUNYA (PDF en castellà)

Conveni BEI-GAUDI Diverses periodicitats (PDF en castellà)

AOR1 Una finca Interès Variable (PDF en castellà)

AOR1 Una finca Interès Fix (PDF en castellà)

Col·lectiu 6 (PDF en castellà)

Conveni PDR Canàries (PDF en castellà)

Conveni Explotació Agràries Xunta Galícia (PDF en castellà)

Conveni BEI-GAUDI Anual (PDF en castellà)

Conveni BEI-PIMES (PDF en castellà)

Conveni ICF Desenvolupament Rural LEADER (PDF en castellà)

Conveni Explot.Agràries Xunta Galícia (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 4 (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 1 (PDF en castellà)

Conveni Explot.Agràries Castella-la Manxa (PDF en castellà)

Conveni IGVS Institut Gallec Habitatge (PDF en castellà)

Conveni IGVS (PDF en castellà)

Construcció-Ús Propi-Curs de lliurament (PDF en castellà)

Conveni ICF Co Finançament Curs (PDF en castellà)

Conveni Extraval SGR (PDF en castellà)

Conveni SELF TRADE BANK (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 2 (PDF en castellà)

Conveni Diputació Rehabilita i Emprèn (PDF en castellà)

Conveni ICF Competitivitat Explot Agràries Catalunya (PDF en castellà)

Una finca interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 3 (PDF en castellà)

Conveni Explot. Agràries Andalusia Joves (PDF en castellà)

Conveni ICF Desenvolupament Rural Leade (PDF en castellà)

Conveni Explotacions Agràries Castella - La Manxa (PDF en castellà)

Col·lectiu 5 (PDF en castellà)

Préstec No Hipotecari : Interès Fixe (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Empreses i Emprenedors, Finca acabada. Interès Fix (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Empreses i Emprenedors, Rehabilitació-Reforma habitatge. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari: Empreses i Emprenedors, Finca acabada. Interès Variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari AgroInversió, Finca Acabada & Finca en construcció (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari d'una Sola Finca Acabada – Quota Constant i Interès variable (PDF en castellà)

Préstec Hipotecari d'una Sola Finca Acabada – Quota Constant dos trams d'Interès Variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Dos trams d'interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 8 - Dos trams d'interès variable (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu 8 - Interès variable Euribor (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Interès variable, Quota Creixent (PDF en castellà)

Conveni Col·lectiu juliol - Interès variable, Quota Constant (PDF en castellà)