Descobreix tots els avantatges de domiciliar la nòmina

Per gaudir de tots els avantatges de domiciliar la teva nòmina amb CaixaBank has d'ingressar la teva nòmina en un compte corrent, fer 3 pagaments amb targeta o domiciliar 3 rebuts al trimestre. Porta la teva nòmina i no paguis comissions.

 • Ingressa la teva nòmina
 • Fes 3 pagaments amb la teva targeta
 • Domicilia 3 rebuts

Descobreix tots els avantatges

 • Dia a Dia:

  • Manteniment i administració dels teus comptes1.
  • Gratis les quotes d'emissió i manteniment de les teves targetes de crèdit2 Visa Classic, Visa &Pay i MyCard (titular i beneficiari).
  • Transferències il·limitades per caixer i CaixaBankNow (SEPA estàndard en euros a tota la UE).
  • Certificats gratis sol·licitats per CaixaBankNow.
  • Sense cost de negociació i compensació de xecs nacionals en euros en tots els comptes.
 • Fes realitat les teves il·lusions:

  Beneficios domiciliar nómina CaixaBank
  • Bestreta Nómina3, que permet disposar anticipadament de fins a tres vegades la nòmina —amb un màxim de 9.000 €— a retornar còmodament4.
  • A més, descobreix a Wivai les últimes novetats en tecnologia i electrodomèstics per a la llar. Podràs finançar les teves compres sense interessos ni comissions5 (0 % TAE, 0% TIN) i rebre-les a casa gratuïtament. Entra a wivai.cat.
 • Dormir tranquil:

  Por que domiciliar nómina CaixaBank
  • MyBox: accés a la gamma d'assegurances MyBox, amb la qual podràs dormir tranquil sense sorpreses amb la mateixa quota durant tres anys6.

1. La quota pels serveis inclosos és de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina a Dia a Dia amb un import igual o superior a 600 €/mes i hagi efectuat almenys tres pagaments amb qualsevol targeta de CaixaBank Payments & Consumer el trimestre anterior al de la liquidació (se n’exclouen les targetes d’empresa i les coemeses amb un tercer) o hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats l’últim trimestre (no s’admeten rebuts d’empreses del Grup CaixaBank ni d’altres empreses financeres). En cas de tenir domiciliada únicament la nòmina la quota és de 15 € al trimestre i en cas de no complir cap dels requisits és de 60 € al trimestre. Es cobra una quota per cada conjunt de comptes amb la mateixa combinació de titulars. En cas que vinguis a l’oficina per efectuar una operativa que puguis fer pel caixer, CaixaBankNow o un altre canal d’autoservei, com pot ser el pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, ingrés de xecs, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte, et podrem cobrar 2 € per operació. Més informació a www.CaixaBank.cat. El compte no es retribueix. La TAE es pot variar segons si el client compleix els requisits de bonificació. El compte ha de ser en euros i els seus titulars han de ser persones físiques. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que compleixi els requisits de gratuïtat i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte parcialment bonificat: -1,20 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que aporti la nòmina en les condicions indicades (15 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que no compleixi cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any.

Tots els titulars dels comptes han de ser persones físiques. S’exclouen els comptes HolaBank Living Solutions, Privilegia, Compte de Pagament Bàsic, Compte Social, imaginBank, compte en divisa, i comptes que pertanyen a col·lectius amb acords especials, que seguiran mantenint les seves condicions particulars. El preu del paquet de serveis es cobrarà per cada conjunt de comptes per a cada combinació de titulars.

Per garantir la teva privacitat, si vols que les reduccions del preu s’estenguin als nous comptes que contractis i que comparteixis amb altres clients, així com si modifiques la titularitat d’algun dels teus comptes, caldrà que ens autoritzis a fer-ho. Et demanarem l’autorització en el moment d’afegir un titular nou o d’obrir un compte nou. Has de tenir en consideració que els cotitulars beneficiats per la reducció del preu als seus comptes tindran informació de qualsevol circumstància que, d’acord amb el que estableix aquest comunicat, doni lloc a una modificació de les reduccions del preu. Si decideixes no acceptar aquesta autorització, et cobrarem la
quota íntegra en cada conjunt dels teus comptes amb idèntics titulars en els quals no siguis titular únic.

2. La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer. CaixaBank, SA, entitat agent de l'emissora de les targetes, l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492, i inscrita al Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.

3. Producte publicitat: préstec personal. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. Termini de devolució de fins a sis anys, ampliable a vuit anys si l'import és superior a 20.000 € i la finalitat del préstec és reformes o auto. L'import mínim contractable per CaixaBankNow és de 2.000 € i el màxim, de 30.000 €. Sistema d'amortització francès. 

4. Bestreta instrumentada en un préstec. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. L'import mínim contratactable és de 500€ i el màxim, de 9.000€.

5. Termini de devolució a triar entre sis, deu o dotze quotes mensuals.

6. Condicions de finançament. Producte publicitat: préstec personal. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. Termini de devolució de fins a 40 mesos en funció de l'import sol·licitat. L'import del préstec serà el del PVP del producte a finançar. Sistema d'amortització francès. Exemple representatiu: TAE 0 % sense interessos calculada per a un préstec de 1.059 € per a un supòsit de compra d'un bé amb un PVP de 1.059 € a retornar en 30 mesos. TIN del 0 %. Import total degut a terminis 1.059 € (capital 1.059 € + interessos 0 €). Cost total del crèdit: 0 €. Import de les quotes mensuals: 30 quotes de 35,30 €. Condicions de venda. Promoció i venda: Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. El lliurament dels productes es farà en un termini no superior a set dies hàbils des de la data de la comanda. Consulta les limitacions d'enviament o qualsevol altra informació rellevant, com el dret de desistiment o la garantia, a la fitxa de cada producte a www.Wivai.com.

7. Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és mensual. Si alguna assegurança és renovada, la prima de renovació pot recalcular-se de conformitat amb les condicions de la pòlissa. Un cop contractada, s'ha d'incloure en un Pack Family Assegurances perquè els recàrrecs de fraccionament no s'apliquin a la prima. MyBox Salut és una assegurança no contractable a Astúries, el País Basc i Navarra. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció, contractació i a la fiscalitat vigent. Consulta la resta de condicions de la promoció, subscripció i contractació dels productes a qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat.

Les assegurances MyBox Salud, MyBox Hogar i MyBox Auto són assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA, de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU, de Seguros y Reaseguros i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit al Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, conforme a la legislació vigent. Es pot obtenir més informació al seu lloc web.

NRI: 19230-2021-5555