Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: plans de pensions

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possibles en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans en una escala de l'1 al 7 varia de l'1 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + risc

Emporta't fins a un 4% de bonificació1 per mobilitzacions i aportacions periòdiques a determinats plans de previsió social individual

TAE: 0’46% per a abonaments del 4%*
TAE: 0’29% per a abonaments del 2%**
TAE: 0’17% per a abonaments del 1%***


Si tens 55 anys o més:

Emporta't el 4 % de bonificació directa2 només pel fet de mobilitzar el teu pla de previsió social.

Mobilitzar ara

I si tens menys de 55 anys:

La bonificació es calcula a partir de l'import mobilitzat i de l'aportació periòdica contractada.
Aquestes bonificacions són excloents entre si.

Pots obtenir un 4 % d'abonament en compte de l'import mobilitzat

Si aquest import és de 60.000 € o superior, o si fas aportacions periòdiques mensuals d'un mínim de 100 €3

En canvi, obtindràs un 2 % de bonificació de l'import mobilitzat

Si aquest import és de 30.000 € o superior, o si fas aportacions periòdiques mensuals d'un mínim de 50 €4

D'altra banda, obtindràs un 1 % de bonificació de l'import mobilitzat

Si mobilitzes el teu pla des d'una altra entitat, independentment de l'import

Mira en aquest video com portar el teu pla d'una altra entitat des de CaixaBankNow