A MicroBank hem creat el Programa d’educació financera per ajudar-te a gestionar el pressupost familiar. Un aspecte molt important del pressupost és l’estalvi.

L’estalvi és la part dels ingressos que no gastem. Estalviar ens permet viure amb tranquil·litat, i ens dóna seguretat i la independència financera necessària per complir objectius i afrontar imprevistos. A més, estalviar és un hàbit positiu per a la nostra economia, ja que ens ajuda a organitzar els ingressos i a prioritzar les despeses.

Una bona manera d’estalviar és fer un pla d’estalvi. Per fer-lo, cal:

Identificar els ingressos que tenim.

Fixar uns objectius concrets i definir la quantitat de diners que necessitem per assolir-los.

Establir un import mensual d’estalvi.

I marcar-nos un termini de temps que ens permeti assolir l’objectiu establert.

A més, si volem estalviar, hem d’adquirir una sèrie d’hàbits: fer un pressupost mensual i un altre d’anual; controlar les despeses, establir prioritats de despesa i d’estalvi, i pensar detingudament què necessitem abans de comprar qualsevol cosa d’una manera compulsiva. En el dia a dia podem estalviar fent un ús responsable dels subministraments, economitzant en la llista del supermercat i revisant les factures rebudes i els extractes bancaris per controlar les despeses. Per ser constants, haurem de mantenir aquest compromís d’estalvi cada mes, incorporar a la nostra rutina un balanç quan acabi el mes i revisar l’evolució dels nostres objectius periòdicament.

Perquè l’estalvi és la clau per a la nostra tranquil·litat.

MicroBank. Banc Social de ”la Caixa”.