A MicroBank hem creat el Programa d’Educació Financera per ajudar-te a gestionar el pressupost familiar.

Totes les famílies tenen plans, il·lusions i projectes que voldrien fer o coses que els agradaria comprar. El pressupost és una eina útil per als membres d’una família perquè sàpiguen si tenen els diners necessaris per dur a terme aquests projectes i, si no els tenen, perquè puguin dissenyar una estratègia per aconseguir-los.

El pressupost ens ajuda a saber en què gastem els diners. També ens permet prioritzar les despeses familiars i saber quines són més importants. A més, ens fa comprendre els beneficis d’estalviar i de tenir un fons per a emergències.

Controlar els diners ens facilitarà les previsions per al futur i ens permetrà tenir tranquil·litat financera.

Per fer el pressupost, haurem de seguir aquests passos:

Primer de tot, estimarem els ingressos de què disposem. Per fer-ho, hem de saber l’import, l’origen i la freqüència dels ingressos, i tenir en compte la seguretat d’obtenir-los.

A continuació, identificarem les despeses i les classificarem per categories. Les despeses fixes obligatòries són les que hem de satisfer regularment. Les despeses variables necessàries són les que poden canviar d’un període a un altre, i les podrem reduir si fem un consum més moderat. D’altra banda, les despeses innecessàries o prescindibles són les que podríem reduir o eliminar, si fos necessari.

En tercer lloc, plasmarem en un document el pressupost i compararem els ingressos amb les despeses. D’aquesta manera, sabrem quina és la nostra situació financera.

Si les despeses i els ingressos coincideixen, vol dir que tenim una situació d’equilibri, però no podem afrontar cap despesa imprevista.

Si els ingressos són superiors a les despeses, ens queden diners disponibles. En aquest cas, podríem augmentar la quantitat mensual destinada a l’estalvi.

Si les despeses són superiors als ingressos, haurem de prioritzar despeses i decidir quines podem retallar per no perjudicar el benestar familiar.

Per acabar, haurem de sotmetre el pressupost a un control periòdic. Si en dissenyem un cada any i hi anotem dia a dia en què ens gastem els diners, sabrem com van evolucionant les despeses i els ingressos mes a mes.

Si el revisem i analitzem si l’estem complint, el nostre pressupost estarà sota control.

La clau és la constància!

MicroBank.