• Domicilia la teva nòmina al Compte Family.
 • Realitza tres pagaments amb targeta i domicilia tres rebuts al trimestre.
 • Mantenir un període de permanència de 24 mesos complint aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client.
 • Podràs controlar els teus comptes al detall amb Les Meves Finances.
 • I si t'interessa aquesta promoció però no ets client, també pots accedir a ella aquí.

 

Compleix les condicions anteriors i aconsegueix un televisor Samsung.

Smart TV Samsung 80cm (32")1

Característiques principals

 • Resolució: HD Hyper Real, Wide Color Enhancer
 • Imatge: 100 Hz PQI
 • Disseny: Semi Slim
 • Altres característiques: 2 HDMI, 1 USB, Sistema d'àudio digital

A CaixaBank som conscients del que costa guanyar una nòmina cada mes. Per això, volem estar al costat de les famílies proporcionant-los solucions que els facin la vida una mica més fàcil.

¿Com pots domiciliar la teva nòmina?

Domiciliar la teva nòmina a CaixaBank és molt fàcil. Ho pots fer en només 3 passos:

 1. Entra a Banca digital CaixaBankNow.
 2. Selecciona el compte on vols domiciliar la nòmina.
 3. Imprimeix, signa i lliura a la teva empresa el document que et facilitarem amb el número de compte que has seleccionat.

També pots gaudir del Compte Family2

Amb la teva nòmina, en CaixaBank gaudiràs de múltiples avantatges, com les que t'ofereix el Compte Family2, amb la qual t'estalviaràs els costos de:

Manteniment ni administració.

Les quotes d'emissió i manteniment de dues targetes de crèdit, per a un titular i un beneficiari.3

Transferències il·limitades per caixer i CaixaBankNow4.

Amb la Banca Digital CaixaBankNow, tots els avantatges que vols van amb tu allà on vagis.

Però, a més comença a gaudir d'exclusius avantatges, tals com:

 • Préstec Family
 • Accés a hipoteques bonificades
 • Pack Family Segurs5
 • Ofertes i descomptes en oci i temps lliure per a tota la família

I a més, gestionar les teves finances amb la màxima comoditat

 • Descobreix amb Les Meves Finances la forma més còmoda i senzilla de gestionar tots els teus comptes, rebuts i targetes estiguis on estiguis.
 • Connecta amb els teus diners des de Les Meves Finances i aconsegueix els teus objectius d'estalvi sense gairebé adonar-te'n.

1. Promoció vàlida en tot el territori nacional excepte a la província de Màlaga del 06-05-2019 al 30-06-2019 o fins a esgotar existències (50.000 unitats) per a noves domiciliacions de nòmina en un Compte Family o en el compte a la vista comercialitzat a les oficines de Menorca, Eivissa i Formentera amb un import mínim de 1.000 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés en compte segons la normativa fiscal vigent. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 379 € pel televisor de 80 cm (32”). No acumulable amb altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmines, quotes d'autònoms o pensions) dutes a terme amb posterioritat a la data 1-1-2017. No hi ha retribució en efectiu.

2. El compte té una comissió de manteniment de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina en un Compte Family amb un import igual o superior a 600 €/mes i hagi fet almenys tres pagaments amb targeta o hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats durant l'últim trimestre, i sempre que utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d'efectiu, traspassos i transferències, ingrés de xecs, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Més informació a www.CaixaBank.es. Per a les oficines de Menorca, Eivissa i Formentera el client ha de domiciliar la nòmina en el compte a la vista amb un import igual o superior a 600 €/mes i fer almenys tres pagaments amb targeta i domiciliar tres càrrecs de rebuts durant l'últim trimestre. En cap dels dos casos el compte té retribució en efectiu.

3. Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments 1 EFC, SAU, amb NIF A58513318, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.

4. Transferències il·limitades denominades en euros, amb destinació a la UE, no urgents ni amb data valor del mateix dia, i amb dades correctes i completes per autoservei a l'any, amb un import màxim de 20.000 €. Ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera a Espanya il·limitats.

5. Assegurances plurianuals contractables durant un període inicial de 3 anys mitjançant el pagament d'una única prima.
El pagament de l'import assegurat a una cobertura de malaltia (càncer, coronàries –infart agut de miocardi, bypass i trasplantament–, ictus –apoplexia–, insuficiència renal, de caràcter degeneratiu –Alzheimer, malaltia de Parkinson i esclerosi múltiple– i trasplantament d'òrgan vital), correspon al 50% del capital assegurat i suposa l'extinció d'aquestes cobertures, així com la reducció dels capitals de la cobertura de defunció i invalidesa absoluta i permanent en el mateix import pagatLa possibilitat de contractació del Pack Family Assegurances està subjecta als criteris de risc de les entitats corresponents.
La Vida Familiar inclosa al Pack Family Assegurances és el de la modalitat anual renovable. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció.
Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció de les companyies asseguradores, així com a la fiscalitat vigent.
Assegurances de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, i assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit al Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17638-2019-5555