Catalonia Hotels & Resorts

Aprofita i gaudeix d'un 7% de descompte sobre la millor tarifa disponible en els 68 establiments de Catalonia Hotels & Resorts.

56 hotels a Espanya, Brussel·les i Berlín, i 8 resorts al Carib.

Condicions

1) Subjecte a la disponibilitat de cada hotel en el moment d'efectuar la reserva i no serà acumulable a altres promocions, tarifes o bonificacions i se’n prohibeix la venda.

2) Oferta aplicable en les modalitats d'allotjament, i allotjament i esmorzar.

3) No acumulable a altres ofertes, promocions i/o descomptes.

4) Els descomptes, regals i avantatges no es poden bescanviar pel seu valor econòmic i se’n prohibeix la venda.

5) Per a qualsevol informació addicional, contactar al 902 30 10 78 o booking@cataloniahotels.com.

6) Oferta vigent fins al 31/01/2020.

 

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681