L’accessibilitat és la qualitat de qualsevol cosa perquè es pugui fer servir o conèixer sense que cap limitació que l'usuari pugui tenir representi cap barrera. Aquestes limitacions poden tenir l’origen en causes físiques, tecnològiques o estructurals.

Una eina és accessible quan a l’usuari no li cal tenir, d’una manera permanent o ocasional, un grau d’intel·ligència, audició, visió, mobilitat o capacitat de memorització determinat.

El compromís social de CaixaBank en matèria d’accessibilitat es pot veure en diversos àmbits: oficines, caixers i internet.

L’Obra Social també impulsa els valors que defineixen una bona accessibilitat.