• Envia els documents quan vulguis. Tindràs l’abonament al compte el mateix dia.