Liquidi i presenti impostos on-line

Liquidi i presenti impostos sense passar per finestreta i sense instal·lar certificats electrònics.

Es pot beneficiar dels avantatges següents:

  • Tràmit senzill i còmode que evita desplaçaments i paperassa.

  • No necessita instal·lació de certificats electrònics a l’ordinador.

  • Solució multiempresa.

  • Models disponibles en actualització constant (IVA, societats, etc.).

  • Models disponibles de l’AEAT

  • Taxes a organismes públics

Banca digital CaixaBankNow Empreses certifica per vostè.

NRI 15003-2016-5555