El codi de la carta de benvinguda el trobarà en una comunicació que li ha enviat CaixaBank (veure exemple) i en la qual li indica que es pot donar d’alta en un servei on-line que li permetrà consultar i anticipar les factures pagades mitjançant Confirming.

El codi té un format numèric de 9 caràcters començant per 01, 02 ó 03.