Pensada per a la gestió de cobraments

Bestreta d’una factura amb CaixaConfirming. Pensat per la gestion de cobraments.
  • Fàcil.

  • Segur.

  • Simplifica els cobraments.

Li presentem un servei pensat especialment per fer més fàcils i segures les seves gestions de cobrament. Conegui'n ara el funcionament!

Connecti's a www.caixabank.es.

Introdueixi les seves claus d'accés (Identificació i Número secret personal) i cliqui "Entrar".

Entri a la pestanya "FINANÇAMENT" del menú superior i seleccioni l'opció "CONFIRMING-Operativa proveïdor", situada a l'esquerra de la pantalla.

Des d'aquí podrà accedir a les prestacions següents:

  • Cartera de factures: Permet consultar el detall de les factures (vençudes i no vençudes, anticipades o no) i simular l'import net que se li abonaria  en cas que demanés el pagament anticipat d'una factura.

  • Sol·licitud de pagament anticipat: Després de seleccionar el client del qual vol anticipar les factures.

El procés de SOL·LICITUD DE PAGAMENT ANTICIPAT es el següent:

  1. "Entri a la operativa “Sol·l icitud de pagament anticipat”.

  2. Selecció d’un import per accedir a la relació de factures del client que es desitgi anticipar.

  3. Selecció de les factures que es vol anticipar.

  4. Selecció del compte d'abonament.

Cliqui "Continuar" per fer efectiva la sol·licitud i, a continuació, el sistema li demanarà el seu número secret d'autorització.

També podrà consultar els pagaments que ha anticipat mitjançant la prestació "Consulta de pagaments anticipats".

Si vostè encara no té el contracte per accedir al servei de banca digital CaixaBankNow o vol més informació, adreci's a qualsevol oficina de CaixaBank.

NRI: 15007-2016-5555