Rendibilitzi's els excedents de tresoreria

Posem a disposició de les empreses un fons d'inversió per invertir a curt termini i poder rendibilitzar els excedents de tresoreria.

Es tracta d’un fons d'inversió que inverteix en titulitzacions (renda fixa privada), amb un major potencial de rendibilitat que els fons monetaris tradicionals, que, a partir d'una inversió mínima d’1 euro, s'adapta a les necessitats de les petites, mitjanes i grans empreses.

Més informació sobre el FonCaixa Rendiment Curt Termini Empreses, FI