Cobri la seva producció per endavant

Avantatges per a les cooperatives i els seus socis

 • Cobrament avançat de la collita.

 • Condicions de finançament avantatjoses.

 • Simplificació de la gestió.

 • Reducció de costos administratius.

La solució amb la qual tothom hi surt guanyant

Agroanticipo és un nou producte financer que permet el cobrament de les liquidacions de la collita que la cooperativa hagi de realitzar als socis.

Avantatges per als socis de les cooperatives

 • Facilitat en la formalització: no cal la signatura anual de renovació de la pòlissa d’avançament.

 • Millor rendibilitat: condicions de finançament avantatjoses, com també abonaments immediats i automàtics.

 • Màxima claredat de gestió: la comptabilitat se simplifica.

 • Informació puntual: a través de la seva banca digital CaixaBankNow , el proveïdor pot consultar en qualsevol moment del dia la situació de les seves factures.

 • Finançament immediat: proporciona al cooperativista l'accés a finançament, i estalviant-li temps de gestió i cerca per una altra via.

Avantatges per a les cooperatives

 • Simplificació de la gestió: amb aquest producte,CaixaBank s’encarrega de tramitar tots els pagaments de les factures que la seva cooperativa hagi de fer als proveïdors. I tot, amb la màxima agilitat i comoditat per a vostè.

 • Reducció dels costos administratius: com que és CaixaBank la que s’ocupa de tota la gestió, la cooperativa estalviarà en costos administratius (emissió de lletres, pagarés, etc.) i millorarà el control i la planificació de la seva tresoreria.

 • Menys complexitat de seguiment: a través de la seva banca digital CaixaBankNow , pot consultar en tot moment qualsevol tipus d’informació sobre les seves factures.

 • Agilitat: el servei es contracta i es formalitza mitjançant la signatura d’una única pòlissa.
   
 • No necessita comptes de crèdit per anticipar els pagaments als socis
   

NRI: 0561-2014-5555