Préstec Campanya1


Avui és un gran dia per fer realitat els teus projectes: posar en marxa una millora en la teva explotació o modernitzar les instal·lacions.

Perquè amb el Préstec Campanya disposaràs de prou liquiditat per poder comprar, adquirir, llogar i fer tot el que calgui perquè la teva collita o explotació ramadera doni els millors fruits. Va destinat a cobrir les despeses corrents derivades de l’activitat econòmica al llarg de la campanya amb un termini màxim d’amortització de 12 mesos.

Només has de sol·licitar-lo a través de CaixaBankNow d’una manera àgil i ràpida, o bé arribar-te a la teva oficina de CaixaBank, on et facilitarem tota la informació que necessitis.
Una vegada aprovada l'operació, podràs disposar dels diners de manera immediata.