Solucions estructurades de finançament d'exportacions a mitjà i llarg termini

A CaixaBank t'oferim diferents solucions de finançament a mitjà i llarg termini per a les teves operacions de comerç exterior, a través de les modalitats de crèdit comprador, crèdit subministrador i altres solucions específiques.

  • T'oferim equips especialitzats en l'elaboració de solucions financeres per a les teves vendes de béns i serveis, especialment a països emergents.
  • Disposem de més de 20 anys d'experiència facilitant finançament a l'exportació.
  • Et donem suport tant en projectes industrials d'envergadura com en exportacions de béns d'equipament i serveis d'enginyeria propis de la petita i mitjana empresa.

Crèdit comprador

Es tracta d'una modalitat de finançament atorgada al comprador estranger, que fa que la teva oferta comercial i econòmica sigui més competitiva.

Pot comptar amb suport oficial a les condicions financeres, si es compleixen una sèrie de requisits (consens OCDE) pel que fa a termini, característiques dels béns i/o serveis exportats, país de destí, import, etc. (es poden finançar sense suport oficial, a tipus de mercat, exportacions que, per les seves característiques, no puguin acollir-se als requisits de consens de l'OCDE).

El crèdit s'instrumenta a través de l'Agència de Crèdits a l'Exportació (ECA) corresponent a Espanya, la CESCE (Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació), agència que, mitjançant pòlisses d'assegurança, cobreix a compte de l'Estat espanyol els riscos comercials o d'altres ECA si l'exportació es fa des d'un altre país.  

Avantatges

Amb aquest tipus de finançament:

  • Cobres d'acord amb el que s'ha pactat en el contracte d'exportació.
  • Millores la teva posició negociadora i imatge comercial davant els exportadors, en afegir un paquet financer a la seva operació comercial.

Crèdit subministrador

T'oferim el descompte sense recurs dels drets de cobrament d'un contracte d'exportació. És una modalitat de finançament d'exportacions que pots formalitzar directament amb l'importador per donar-li facilitats en el pagament ajornat de l'operació. Els períodes de repagament mínim són de dos anys. Les condicions del crèdit subministrador s'estableixen en el marc de les regulacions del suport oficial a l'exportació i de l'assegurança de crèdit a l'exportació de CESC. 

Avantatges

Amb aquest tipus de finançament:

  • Cobres al comptat les teves vendes a termini.
  • S'eliminen els riscos inherents a l'operació: polítics, comercials, de canvi i interès, entre d'altres (però no s'elimina la possibilitat de recurs per part del banc finançador, en el cas de disputes comercials).
  • Et permet competir en els mercats exteriors i ofereix condicions avantatjoses de finançament i termini als teus clients importadors.

Altres solucions

Cerquem solucions a la necessitat de finançament dels teus clients, amb agències multilaterals, FIEM (Fons per a la Internacionalització de l'Empresa, bancs de desenvolupament, etc.).